Tags

Pemuda di masa lampau telah mengikrarkan satu janji, untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Indonesia.

Semangat perjuangan pemuda kala itu telah membuahkan kemerdekaan bangsa yang dapat kita nikmati hingga detik ini. Walaupun kita memang belum sepenuhnya merdeka.

Kita seringkali terbelenggu rezim yang mengikis rasa nasionalisme, rasa yang semestinya hadir di setiap nurani bangsa. Tertindas kapitalisme, terpecah individualisme, terbakar oleh dogma-dogma yang ditanamkan untuk mematikan idealisme.

Soekarno benar, kita sedang terjebak pada perlawanan terberat. Yaitu melawan bangsa kita sendiri.

Dalam perlawanan semu ini yang bisa kita lakukan adalah bersatu, menyatukan segala asa untuk mewujud cita yang nyata. Berkarya untuk kebaikan dan kebermanfaatan bersama.

Selamat Hari Sumpah Pemuda. 

Semoga semua sumpah kita untuk Merah Putih tidak hanya berakhir di lidah, tapi juga berakar dari hati, dan bermuara nyata pada aksi.

 

Advertisements